Lidt om vores priser!

Vores priser varierer i forhold til medarbejderes ekspertice og erfaring. Det månedlige honorar for en fuldtids  Senior .NETudvikler er ca. kr. 25-35.000,-

  • Vi har 2-4 ugers leveringstid
  • Vi gennemfører et 1 måneds Onboarding program
  • Aftaleindgåelser er minimum 3 måneder
  • Vi yder ressourcegarnati

 

Sammenligning med traditionel ansættelse

 

                                                            IT-Source konsulent                       Traditionel ansælttelse

Hurtig og effektiv ressourcetilgang              2-4 uger                                                8-10 uger

Ressourcetilgængelighed                                                                                          meget svært

Lave opstartsomkostninger                     ca. kr. 20.000,-                                        80-125.000

Minimal risiko med ressourcegaranti             V                                                       stor usikkerhed

Udskiftning af ressourcer                             2-4 uger                                                   8-10 uger

Meget høj pris/ydelse (mandemåned)    kr 20-35.000,-                                       50-120.000,-