Sådan arbejder vi for dig!

Opgavebeskrivelse og behovsafstemning

Ud fra jeres opgavebeskrivelse udarbejder vi i fællesskab en profilbeskrivelse af den for jer ideelle ressource

 

 

 

 

 

Ressourceallokering og beslutning

Vi finder ressourcen blandt vores medarbejdere eller vi finder en potentiel kandidat til opgaven

Vi præsenterer denne for jer og I beslutter jer for denne eller forkaster denne hvorefter vi præsenterer en ny

 

 

Drift

Vi gennemfører et on-boarding program for at kvalitetssikre starten af opgaven

Vi overdrager medarbejderen til jer

 

 

 

NB: I har fuld kontrol med medarbejderen og kan betragte denne som en ansat hos jer men i har blot en fast månedsvis omkostning og Vi har alle medarbejderforpligtigelser m.v.

 

Opfølgning og rapportering

Vi styrer vores ressourcer i TimeGuru og kvalitetssikre at vores medarbejder leverer det aftalte og til den aftalte tid

Vi rapporterer nødvendig dokumentation i forbindelse med den månedsvise fakturering